Bu, 10 əsas kateqoriya və təxminən 100 alt kateqoriya da daxil olmaqla bütün Emoji kateqoriyalarının bir siyahısıdır. Hər bir kateqoriya adında olan Emojilərin sayı kateqoriya adından sonra göstərilir. İçindəki Emojini görmək üçün kateqoriya səhifəsinə daxil olmaq üçün kateqoriya adını vurun.

Hər bir əsas kateqoriyaya daxil edilmiş Emojilərin sayının dairəvi diaqramı

Hər bir əsas kateqoriyaya daxil edilmiş Emojilərin sayının dairəvi diaqramı Hər bir əsas kateqoriyaya daxil edilmiş Emojilərin sayının dairəvi diaqramı

More: