Bəzi emojilər piktoqraflardandır, ona görə də onların mənbələri var. Hər bir mənbə emojidən başqa digər simvolları da əhatə edə bilər və Unicode simvolları bir çox mənbəyə uyğun gələ bilər.

Emoji mənbələrinin 5 kateqoriyası var:

  • Zapf Dingbats (qısaldılmış: z): 1978-ci ildə mətbəəşünas Hermann Zapf tərəfindən hazırlanmış ümumi dingbat şrifti.
  • ARIB (qısaldılmış: a): Radio Sənaye və Biznes Assosiasiyası tərəfindən müəyyən edilmiş simvollar.
  • Yapon daşıyıcıları (qısaldılmış: j): 2010-cu ildə Yaponiyanın üç əsas daşıyıcısı (DoCoMo&SoftBank&KDDI) tərəfindən bərabər şəkildə buraxılmış standartlaşdırılmış simvollar.
  • Wingdings & Webdings (qısaldılmış: w): Hərfləri müxtəlif simvollar kimi təqdim edən Microsoft-un bir sıra dingbat şriftləri.
  • Digər (qısaldılmış: x): Emoji yuxarıda göstərilən kateqoriyalardan heç birinə aid deyilsə, o, "digər" kateqoriyasına aiddir.