Unicode Standartı Unicode Konsorsiumu tərəfindən qorunur, bu, dünyanın əksər yazı sistemlərində ifadə olunan mətnin ardıcıl kodlaşdırılması, təqdim edilməsi və işlənməsi üçün informasiya texnologiyası standartıdır.

Beləliklə, unicode versiyası Unicode Konsorsiumu tərəfindən buraxılan simvol kodlaşdırma versiyasına aiddir. Unicode demək olar ki, hər il yeni versiyalar buraxır və hər bir yeni versiyada daha çox yeni simvol kodlaşdırması var, içərisində yeni emojilər də var. Bu versiyaların yeniləmələri daha çox simvolun vahid və uyğun şəkildə göstərilməsini təmin edir ki, bütün dünyada insanlar internetdə ünsiyyət maneələrini azalda bilsinlər.

Bu yaxınlarda buraxılmış Unicode 14.0, o, 838 simvol, o cümlədən 37 yeni emoji, cəmi 144,697 simvol əlavə edir.