Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

🏻 açıq dəri tonu Emoji simvolu