Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

🏼 orta-açıq dəri tonu Emoji simvolu