Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

🏽 orta dəri tonu Emoji simvolu