Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

🏾 orta-tünd dəri tonu Emoji simvolu