Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

🏿 tünd dəri tonu Emoji simvolu