Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

👨 kişi Emoji simvolu