Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

👩 qadın Emoji simvolu