Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

👫 qarışıq cins Emoji simvolu