Emoji simvolu @ giriş daxil olmaqla Emoji siyahısı aşağıdakı kimidir:

👴 Normaldəri tonu Emoji simvolu