Emoji Vəzifə və tezlik | emojiall.com 100 75 50 25 0 cümlə başı cümlə sonu 1.05% 3.68% 4.32% 4.71% 5.5% 5.62% 7% 9.84% 18.64% 30.64% Vəzifə və tezlik www.emojiall.comemojiall.com
Bu, bütün emoji statistikasının yeri və tezliyidir

Mövqe və Tezlik bir emojinin tvitlərdə tez-tez harada göründüyünə və bu mövqelərdə nə qədər göründüyünə işarə edir. Məsələn, 😂-nin [yerini və tezliyini] təhlil edərək, hamının cümlələrin sonunda emojini 😂 qoymağı sevdiyini bilərik. Bu nəticə, 50 milyondan az olmayan tvitin ictimai nümunələrinin linqvistik təhlilindən və maşın öyrənilməsindən götürülmüşdür, nisbətən dəqiq bir nəticədir və yüksək akademik istinad əhəmiyyətinə malikdir. Müzakirə, müraciət, paylaşma və paylaşmağa xoş gəlmisiniz. Müəllif hüquqları © EmojiAll. Ticarət istifadəsi üçün xahiş edirik bizimlə əlaqə saxlayın

Vəzifə və tezlik Giriş
  • X oxu: bu xüsusi emojinin tvitlər mətnindəki yeri.
  • Y oxu: bu xüsusi emojinin görünən tezliyi.

Səhifələr