Emoji_Component normal olaraq emoji klaviaturalarında ayrı seçim kimi görünməyən simvollar üçün xüsusiyyətdir, məsələn keycap əsas simvolları və ya Regional_Indicator simvolları. Emoji ardıcıllığındakı bütün simvollar ya Emoji ya da Emoji_Componentdir. Tətbiqlər, bütün Emoji_Component simvollarının da Emoji olduğunu düşünməməlidir. Etiket simvolları və ZWJ kimi müxtəlif emoji ardıcıllığında istifadə olunan bəzi emoji olmayan simvollar var. Unicode Konsorsiumu tərəfindən rəsmi olaraq təqdim olunan emoji-data.txt sənədində Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component və Extended_Pictographic xüsusiyyətlərinə görə daxil edilmiş Emojinin siyahısını verən bir xüsusiyyət sahəsi var. Aşağıda kod nöqtəsi, Unicode versiyası, Emoji və qısa ad daxil olmaqla Emoji komponenti xassəsinə daxil olan Emoji siyahısı verilmişdir. İstifadəçi təlimatı: Emoji Mülkiyyət nədir

Kod nöqtəsi Unicode versiyası Emoji simvolu
0023 1.1 # heş işarəsi
002A 1.1 * asterisk
0030 1.1 0 rəqəmli sıfır
0031 1.1 1 rəqəmli bir
0032 1.1 2 rəqəmli iki
0033 1.1 3 rəqəmli üç
0034 1.1 4 rəqəmli dörd
0035 1.1 5 rəqəmli beş
0036 1.1 6 rəqəmli altı
0037 1.1 7 rəqəmli yeddi
0038 1.1 8 rəqəmli səkkiz
0039 1.1 9 rəqəmli doqquz
200D 1.1 ‍ sıfır eni birləşdirici
20E3 3.0 ⃣ birləşdirən açar klavişini birləşdirir
FE0F 3.2 ️ DİQQƏT SEÇKİÇİ-16
1F1E6 6.0 🇦 regional göstərici simvolu məktubu a
1F1E7 6.0 🇧 regional göstərici simvolu məktubu b
1F1E8 6.0 🇨 regional göstərici simvolu məktubu c
1F1E9 6.0 🇩 regional göstərici simvolu məktubu d
1F1EA 6.0 🇪 regional göstərici simvolu məktubu e
1F1EB 6.0 🇫 regional göstərici simvolu məktubu f
1F1EC 6.0 🇬 regional göstərici simvolu məktubu g
1F1ED 6.0 🇭 regional göstərici simvolu məktubu h
1F1EE 6.0 🇮 regional göstərici simvolu məktubu i
1F1EF 6.0 🇯 regional göstərici simvolu məktubu j
1F1F0 6.0 🇰 regional göstərici simvolu məktubu k
1F1F1 6.0 🇱 regional göstərici simvolu məktubu l
1F1F2 6.0 🇲 regional göstərici simvolu məktubu m
1F1F3 6.0 🇳 regional göstərici simvolu məktubu n
1F1F4 6.0 🇴 regional göstərici simvolu məktubu o
1F1F5 6.0 🇵 regional göstərici simvolu məktubu p
1F1F6 6.0 🇶 regional göstərici simvolu məktubu q
1F1F7 6.0 🇷 regional göstərici simvolu məktubu r
1F1F8 6.0 🇸 regional göstərici simvolu məktubu s
1F1F9 6.0 🇹 regional göstərici simvolu məktubu t
1F1FA 6.0 🇺 regional göstərici simvolu məktubu u
1F1FB 6.0 🇻 regional göstərici simvolu məktubu v
1F1FC 6.0 🇼 regional göstərici simvolu məktubu w
1F1FD 6.0 🇽 regional göstərici simvolu məktubu x
1F1FE 6.0 🇾 regional göstərici simvolu məktubu y
1F1FF 6.0 🇿 regional göstərici simvolu məktubu z
1F3FB 8.0 🏻 açıq dəri tonu
1F3FC 8.0 🏼 orta-açıq dəri tonu
1F3FD 8.0 🏽 orta dəri tonu
1F3FE 8.0 🏾 orta-tünd dəri tonu
1F3FF 8.0 🏿 tünd dəri tonu
1F9B0 11.0 🦰 qırmızı saç
1F9B1 11.0 🦱 buruq saç
1F9B2 11.0 🦲 keçəl
1F9B3 11.0 🦳 ağ saç
E0020 3.1 󠀠 Tag boşluğu
E0021 3.1 󠀡 Etiket nişanı
E0022 3.1 󠀢 Tag Quotation Mark
E0023 3.1 󠀣 Etiket nömrəsi işarəsi
E0024 3.1 󠀤 Etiket Dollar işarəsi
E0025 3.1 󠀥 Tag Faiz işarəsi
E0026 3.1 󠀦 Etiket Ampersand
E0027 3.1 󠀧 Etiket etiketi
E0028 3.1 󠀨 Etiket Sol Parentez
E0029 3.1 󠀩 Etiket hüququ mötərizə
E002A 3.1 󠀪 Gün ulduzu
E002B 3.1 󠀫 Tag plus işarəsi
E002C 3.1 󠀬 Etiket vergülü
E002D 3.1 󠀭 Etiket-Minus
E002E 3.1 󠀮 Etiket Tam Dur
E002F 3.1 󠀯 Gün solidus
E0030 3.1 󠀰 Tag Rəqəm Sıfırı
E0031 3.1 󠀱 Tag Digit
E0032 3.1 󠀲 Etiket rəqəmi iki
E0033 3.1 󠀳 Rəqəm Üç Üçün
E0034 3.1 󠀴 Etiket rəqəmi dörd
E0035 3.1 󠀵 Etiket rəqəmi beş
E0036 3.1 󠀶 Etiket Altı etiket
E0037 3.1 󠀷 Etiket rəqəmi yeddi
E0038 3.1 󠀸 Etiket Səkkiz
E0039 3.1 󠀹 Doqquz doqquz etiketi
E003A 3.1 󠀺 Tag Colon
E003B 3.1 󠀻 Etiket nöqtəsi
E003C 3.1 󠀼 Etiketi az işarələyin
E003D 3.1 󠀽 Etiket bərabərdir işarəsi
E003E 3.1 󠀾 Daha böyük işarədir
E003F 3.1 󠀿 Tag Sual İşarəsi
E0040 3.1 󠁀 Tag Commercial at
E0041 3.1 󠁁 Tag Latin Latin Məktubu A
E0042 3.1 󠁂 Tag Latin Latin Məktubu B
E0043 3.1 󠁃 Tag Latin Latin Məktubu C
E0044 3.1 󠁄 Tag Latin Latin Məktubu D
E0045 3.1 󠁅 Tag Latin Latin Məktubu E
E0046 3.1 󠁆 Tag Latin Latin Məktubu F
E0047 3.1 󠁇 Tag Latin Latin Məktubu G
E0048 3.1 󠁈 Tag Latin Latin Məktubu H
E0049 3.1 󠁉 Tag Latin Latin Məktubu I
E004A 3.1 󠁊 Tag Latin Latin Məktubu J
E004B 3.1 󠁋 Tag Latin Latin Məktubu K
E004C 3.1 󠁌 Tag Latin Latin Məktubu L
E004D 3.1 󠁍 Tag Latin Latin Məktubu M
E004E 3.1 󠁎 Tag Latin Latin Məktubu N
E004F 3.1 󠁏 Tag Latin Latin Məktubu O
E0050 3.1 󠁐 Tag Latin Latin Məktubu P
E0051 3.1 󠁑 Tag Latin Latin Məktubu Q

Səhifələr