Genişləndirilmiş piktoqrafik xarakter, Extended_Pictographic xüsusiyyətinə malik bir xarakterdir. Bu simvollar piktoqrafikdir və ya eyni şəkildə Emoji xüsusiyyətinə malik simvollara bənzəyir. Extended_Pictographic xüsusiyyəti, gələcəyə bölünməyə istifadə olunan simvollar üçündür. Extended_Pictographic simvolları bəzi Emoji_Component simvolları xaricində bütün Emoji simvollarını ehtiva edir. Unicode Konsorsiumu tərəfindən rəsmi olaraq təqdim olunan emoji-data.txt sənədində Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component və Extended_Pictographic xüsusiyyətlərinə görə daxil edilmiş Emojinin siyahısını verən bir xüsusiyyət sahəsi var. Aşağıda kod nöqtəsi, Unicode versiyası, Emoji və qısa ad daxil olmaqla Genişləndirilmiş Pictografi xassəsinə daxil olan Emoji siyahısı verilmişdir. İstifadəçi təlimatı: Emoji Mülkiyyət nədir

Kod nöqtəsi Unicode versiyası Emoji simvolu
00A9 1.1 © müəllif hüququ
00AE 1.1 ® qeydiyyata alınmış
203C 1.1 ‼ qoşa nida işarəsi
2049 3.0 ⁉ nida və sual işarəsi
2122 1.1 ™ ticarət nişanı
2139 3.0 ℹ informasiya məlumatı
2194 1.1 ↔ sola-sağa ox
2195 1.1 ↕ üzü aşağı-yuxarı ox
2196 1.1 ↖ üzüyuxarı sola yönəlmiş ox
2197 1.1 ↗ üzüyuxarı sağa yönəlmiş ox
2198 1.1 ↘ üzüaşağı sağa yönəlmiş ox
2199 1.1 ↙ üzüaşağı sola yönəlmiş ox
21A9 1.1 ↩ sola dönən sağ ox
21AA 1.1 ↪ sağa dönən sol ox
231A 1.1 ⌚ qol saatı
231B 1.1 ⌛ qum saatı
2328 1.1 ⌨ klaviatura
2388 3.0 ⎈ HELM SYMBOL
23CF 4.0 ⏏ çıxart düyməsi
23E9 6.0 ⏩ sürətli irəliyə çək düyməsi
23EA 6.0 ⏪ sürətlə geriyə çək düyməsi
23EB 6.0 ⏫ sürətlə yuxarı keç düyməsi
23EB FE0E ⏫︎ sürətlə yuxarı keç düyməsi
23EB FE0F ⏫️ sürətlə yuxarı keç düyməsi
23EC 6.0 ⏬ sürətlə aşağı keç düyməsi
23EC FE0E ⏬︎ sürətlə aşağı keç düyməsi
23EC FE0F ⏬️ sürətlə aşağı keç düyməsi
23ED 6.0 ⏭ növbəti trek düyməsi
23EE 6.0 ⏮ sonuncu trek düyməsi
23EF 6.0 ⏯ işə sal və ya fasilə et düyməsi
23F0 6.0 ⏰ zəngli saat
23F0 FE0E ⏰︎ zəngli saat
23F0 FE0F ⏰️ zəngli saat
23F1 6.0 ⏱ saniyəölçən
23F2 6.0 ⏲ taymer
23F3 6.0 ⏳ qum tökülən qum saatı
23F8 7.0 ⏸ fasilə et düyməsi
23F9 7.0 ⏹ dayandır düyməsi
23FA 7.0 ⏺ yaz düyməsi
24C2 1.1 Ⓜ dairəvi m hərfi
25AA 1.1 ▪ qara balaca kvadrat
25AB 1.1 ▫ ağ balaca kvadrat
25B6 1.1 ▶ işə sal düyməsi
25C0 1.1 ◀ geriyə düyməsi
25FB 3.2 ◻ ağ orta ölçülü kvadrat
25FC 3.2 ◼ qara orta ölçülü kvadrat
25FD 3.2 ◽ ağ orta kiçiklikdə kvadrat
25FE 3.2 ◾ qara orta-kiçik kvadrat
2600 1.1 ☀ günəş
2601 1.1 ☁ bulud
2602 1.1 ☂ çətir
2603 1.1 ☃ qar adam
2604 1.1 ☄ kometa
2605 1.1 ★ QARA ULDUZ
2607 1.1 ☇ İŞIQ
2608 1.1 ☈ Güclü tufan
2609 1.1 ☉ Günəş
260A 1.1 ☊ Artan Node
260B 1.1 ☋ Düşən Node
260C 1.1 ☌ Birləşmə
260D 1.1 ☍ Müxalifət
260E 1.1 ☎ telefon
260F 1.1 ☏ Ağ Telefon
2610 1.1 ☐ Seçki qutusu
2611 1.1 ☑ təsdiqlənmiş seçki qutusu
2612 1.1 ☒ X ilə seçki qutusu
2614 4.0 ☔ yağış damcıları düşən çətir
2615 4.0 ☕ isti içki
2616 3.2 ☖ AĞ SHOGI PIECE
2617 3.2 ☗ QARA ŞOGI PIECE
2618 4.1 ☘ yonca
2619 3.0 ☙ ROTATED FLORAL ÜRƏK BULLETİNİ YOXDUR
261A 1.1 ☚ QARA SOL POINTING INDEX
261B 1.1 ☛ Qara Doğru İşarə İndeksi
261C 1.1 ☜ Ağ Sol Göstərici İndeksi
261D 1.1 ☝ işarə barmağı
261E 1.1 ☞ Ağ sağ işarə indeksi
261F 1.1 ☟ White Down işarə indeksi
2620 1.1 ☠ kəllə və sümüklər
2621 1.1 ☡ Diqqət işarəsi
2622 1.1 ☢ radioaktiv
2623 1.1 ☣ biotəhlükəli
2624 1.1 ☤ Caduceus
2625 1.1 ☥ Anh
2626 1.1 ☦ ortodoks xaçı
2627 1.1 ☧ Kim Rho
2628 1.1 ☨ Lotareya çarpazlığı
2629 1.1 ☩ Qüdsün Xaç
262A 1.1 ☪ ulduz və aypara
262B 1.1 ☫ Fars simvolu
262C 1.1 ☬ Adi shakti
262D 1.1 ☭ Hammer və Sickle
262E 1.1 ☮ sülh simvolu
262F 1.1 ☯ in yan
2630 1.1 ☰ Cənnət üçün Triqram
2631 1.1 ☱ Göl üçün Trigram
2632 1.1 ☲ Atəş üçün Triqram
2633 1.1 ☳ Thunder üçün Triqram
2634 1.1 ☴ Külək üçün Trigram
2635 1.1 ☵ Su üçün Triqram

Səhifələr