Bu simvolla əlaqəli mənası ifadə etmək üçün dairəvi və ya kvadratın ortasına bir simvol yazın. Hər Emoji fərqli dil və məzmuna malikdir. Gəlin və sizə lazım olan Emojiləri tapın!

Bu alt kateqoriya 🅰 əlifba'ın Emoji siyahısı səhifəsidir. Əsas kateqoriya 🛑 Rəmzlər aiddir. Detalları görmək və Emojini kopyalamaq üçün aşağıdakı linkləri vura bilərsiniz.