Bu alt kateqoriyada yalnız nida işarələri və sual işarələri kimi durğu işarələrinə sahib deyil, eyni zamanda təsnifləşdirilməsi asan olmayan digər ticarət nişanları, ad nişanları və dairə xaçları var. İstədiyiniz simvolu tapa bilmirsinizsə, burada cəhd edə bilərsiniz.

Bu alt kateqoriya ✖ riyaziyyat'ın Emoji siyahısı səhifəsidir. Əsas kateqoriya 🛑 Rəmzlər aiddir. Detalları görmək və Emojini kopyalamaq üçün aşağıdakı linkləri vura bilərsiniz.