Можете да използвате Emojis, за да изразите възхищение👏, да покажете действието си на работа🧑‍💻, дори да актуализирате незабавно статуса си на SNS💃! В категория хора и тяло има много емоджи на жестове, персонажи и човешки дейности, всички ваши ежедневни дейности можете да намерите тук! Използвайте емоджи, за да изобразите вашите пълноценни дни ~

🙋човек-жест180

👨‍🍳човек-роля492

🏃човек-активност327

🚴човек-спорт233

👨‍👩‍👧‍👦семейство337

Кругова диаграма на броя на емоджитата, включени във всяка подкатегория под категория Хора и тяло

Кругова диаграма на броя на емоджитата, включени във всяка подкатегория под категория Хора и тяло Кругова диаграма на броя на емоджитата, включени във всяка подкатегория под категория Хора и тяло

функция Меню

emoji Категории

emoji цвят на кожата

emoji прическа

emoji пол

emoji Настроение

emoji версия