Emoji Fusion

Emoji Fusion

Emoji Fusion е разработен от emojiall.com . Може да се нарече AI версия на Emoji Mix. Тази функция се основава на алгоритъма за CV изображение и задълбочено обучение и може да комбинира характеристиките на две изображения на емоджи, за да генерира нови изображения на емоджи. Емоджи изображенията, които генерира, са безкрайни и ние вярваме, че може да донесе безкрайна радост на всички.