Unicode е индустриален стандарт в областта на компютърните науки. Без него едно и също кодиране ще се интерпретира като различни символи на различни компютри и платформи.

Unicode се използва широко в компютри, интернет, езици за програмиране и съвременни операционни системи. Той прави различни текстове съвместими на различни платформи и ги представя равномерно .

Влизането на Emoji в Unicode е важен повратен момент. Преди това емоджито е създадено от различни производители, което прави емоджи несъвместими между устройства на различни производители, което директно кара хората да използват емоджи за комуникация на различни устройства. Поради тази причина консорциумът Unicode е сформирал комитет за Emoji, подкомитет на Emoji, който да обедини и стандартизира Emoji.

Консорциумът Unicode всяка година пуска нова версия на Unicode и с обновяването на нейната версия ще се появят нови емоджи. Понастоящем Unicode добавя нов пол „неутрален“ в най-новата версия, както и чисто нови емоджита като емоции на чай с балончета и нинджи емоджи.