През последните години класификацията на боклука се превърна в неизбежна тема в живота на китайските жители. Той постигна първоначален успех в европейските и американските страни и все повече градове в Китай се присъединиха към редиците на опазване на околната среда. В Китай боклукът е разделен на четири категории:
Рециклируеми отпадъци: Рециклируем битов боклук.
Опасен боклук: Отпадъци, които са вредни за човешкото здраве и околната среда.
Битови хранителни отпадъци: нетрайни отпадъци, които съдържат органична материя.
Остатъчни отпадъци: Домакински боклук, различен от рециклируеми вещества, опасен боклук и битови хранителни отпадъци.

Търси скорошни Скорошни Няма скорошно използване на емотикони Emojify... Emojify успех