Предупредителните символи означават предупреждения към хората или забрана за неподходящо поведение. Включително забрана за влизане, забрана за пушене, пресичане на деца и др. Когато сте навън, моля, обърнете внимание на тези символи.

Това е страницата със списъка на Emoji от подкатегорията ⚠️ внимание. Принадлежи към основната категория 🛑 Символи. Можете да щракнете върху връзките по-долу, за да видите подробности и да копирате емотиконите.