Рейтинг на популярност с течение на времето

▼ (запълнен триъгълник, сочещ надолу) Диаграма на тенденциите - emojiall.com
Свали/копие Линк
Период от време: 2018-03-25 - 2023-03-19
Време за актуализация: 2023-03-24 17:17:23 UTC
а през последните пет години популярността на това емоджи показа вълнообразно покачване.През 2018 и 2019 г. тенденцията на неговата популярност се сближава.