🍐Рейтинг на популярност с течение на времето

🍐 (круша) Диаграма на тенденциите - emojiall.com
Свали/копие Линк
Период от време: 2018-12-02 - 2023-11-26
Време за актуализация: 2023-12-01 18:11:15 UTC
🍐и през последните пет години популярността на това емоджи претърпя няколко големи промени.През 2021 и 2022 г. тенденцията на неговата популярност се сближава.