🍐Рейтинг на популярност с течение на времето

🍐 (круша) Диаграма на тенденциите - emojiall.com
Свали/копие Линк
Период от време: 2018-03-18 - 2023-03-12
Време за актуализация: 2023-03-17 18:07:02 UTC
🍐и през последните пет години популярността на това емоджи претърпя няколко големи промени.През 2021 и 2022 г. тенденцията на неговата популярност се сближава.