🏏Рейтинг на популярност с течение на времето

🏏 (крикет) Диаграма на тенденциите - emojiall.com
Свали/копие Линк
Период от време: 2018-04-01 - 2023-03-19
Време за актуализация: 2023-03-26 17:29:05 UTC
Ранната популярност на емоджи 🏏 беше много ниска, почти нулева.и през последните пет години популярността на това емоджи претърпя няколко големи промени.През 2021-05-09 г. тенденцията на нейната популярност започна да нараства.