🐎Рейтинг на популярност с течение на времето

🐎 (кон) Диаграма на тенденциите - emojiall.com
Свали/копие Линк
Период от време: 2018-03-18 - 2023-03-12
Време за актуализация: 2023-03-18 17:39:18 UTC
🐎и през последните пет години общата популярност на това емоджи се повиши и след това се изравни.През 2018 и 2019 г. тенденцията на неговата популярност се сближава.