Funkcija Meni

Kategorije

boja kože

frizura

rod

Sentiment

Verzija

Poput igre oblačenja, Emoji mogu promijeniti boju kože i frizuru. Trenutno postoji 5 boja kože i 4 frizure, slične su komponentama, u kombinaciji s drugim emojijima kako bi stvorili poseban. Dođite i probajte sami

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Ton kože i frizura

Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Ton kože i frizura | emojiall.com 🦱 frizura (4) 44.44% 🏽 boja kože (5) 55.56% Kružni grafikon broja emojija uključenih u svaku potkategoriju pod kategorijom Ton kože i frizura | emojiall.com 🦱 frizura (4) 44.44% 🏽 boja kože (5) 55.56% 🦱 frizura (4) 44.44%🦱 frizura (4) 44.44% 🏽 boja kože (5) 55.56%🏽 boja kože (5) 55.56%