Emoji decimalni je zapravo ASCII kod. Na računaru sa Windows sistemom, možemo ga koristiti za unos emotikona . Možete slijediti dolje navedene korake:

Držite pritisnut taster ALT dok unosite decimalne brojeve koji odgovaraju emotikonu (tastatura sa brojevima), a zatim možete da unesete emoji. Na primjer: ALT+128514 može upisati 😂. Decimalni brojevi koji odgovaraju svakom emotikonu mogu se pronaći na našoj web stranici.

Slika ispod prikazuje stvarni rad u QQ softveru na Windows-u:

Ako vaš računar nema tastaturu sa malim brojevima, možete otvoriti "Run" pomoću WIN+R, a zatim uneti "Osk" da otvorite virtuelnu tastaturu.

PS: ALT+Number je drevni metod unosa, tako da ga sada softver u Windows-u možda ne podržava svi. Možete nas kontaktirati ako znate neke bolje metode.