U početku, unicode emoji su bili samo crno-bijeli. Sa postepenim razvojem ovih emojija, neki od njih su postali emojiji sa bojama. Međutim, neki fontovi mogu podržati prikaz kompletnih emotikona, ali neki ne. Dakle, ovi emojiji imaju mnogo oblika na različitim platformama . Ovdje ih dijelimo u 3 vrste prema kvalificiranom statusu emotikona:

  • Potpuno kvalificirani emotikoni – svaki emoji lik je kvalificiran ili niz emotikona u kojem je svaki emoji lik kvalificiran.
  • Minimalno kvalificirani Emoji – prvi znak je kvalificiran, preostali niz znakova nije u potpunosti kvalificiran.
  • Nekvalifikovani emotikoni – emotikoni nisu ni potpuno kvalifikovani ni minimalno kvalifikovani.

Napomena💡: Prilagodljivost potpuno kvalificiranih emojija je najbolja. Čak i ako se neki fontovi uklone, može prikazati kompletan emoji. To znači da ga može podržati većina fontova.