Emoji lista, uključujući i simbol emoji 👨 (muškarac), nalazi se ispod:

👨 muškarac Emoji simbol