Festival Holi drevni je hinduistički festival sa svojim kulturnim ritualima, tradicionalni je festival u Indiji i Nipalu. Nazvan je i Proljetnim festivalom, jer predstavlja dolazak proljeća. Rituali Holike Dahan izvode se u znak sjećanja na demonizam Holika i označavaju pobjedu dobra nad zlom. Holi se naziva i "Festival boja", a ljudi ga slave tako što se međusobno mažu bojom i bacaju obojeni prah i boju u atmosferi sjajnog humora.