Prema Bibliji, nakon Isusovog rođenja, tri mudraca sa Istoka, vođena zvijezdama 🌟 , došla su na kamilama i donijela Isusu darove. U znak sećanja na ovu priliku, 6. januar svake godine bio je određen kao Dan tri kralja. Noć uoči praznika, djeca postavljaju cipele 👟 na vrata i čekaju da im Tri kralja donesu poklone poput Djeda Mraza 🎅 . Na dan praznika u Španiji se održava velika parada i Tri kralja posipaju slatkiše po paradnim plovcima djeci pored puta. Dakle, Dan tri kralja je dan djeteta 🎈 u Španiji, a može se smatrati i Božićem u Španiji.