Potpuni set pločica Mahjong Emojis pojavio se u Emoji verziji 11.0 i Unicode verziji 5.1 (osim 🀄 pojavljuje se u Emoji verziji 1.0), ukupno 44 vrste, raspoređene prema klasifikaciji (klasifikacijski broj, Emoji simbol, Unicode, naziv), ukupni broj :
Napomena: Osnovne mahjong pločice (odijelo znakova Mahjong & Mahjong Bamboos odijelo i Mahjong dots odijelo) imaju 108 pločica.
Osnovne mahjong pločice i mahjong vjetrovi i zmajevi odijelo imaju 136 pločica.
Osnovne mahjongske pločice, Mahjong vjetrovi i odjeća za zmajeve, Mahjong cvijeće i sezonsko odijelo imaju 144 pločice.