Klikom na vezu Emoji i kratko ime možete otvoriti uvodnu stranicu emojija, pregledati informacije poput opisa i primjera, a možete i kopirati emoji sličice jednim klikom da biste ih zalijepili negdje drugdje. Klikom na vezu kodne tačke za prikaz Unicode stranice sa informacijama o emoji sličicama, uključujući slike visoke rezolucije i vektorske slike koje pruža više dobavljača.Korisnički vodič: Što je Unicode Block

Emoji simbol Codepoint
🅰 a tipka 1F170
🅱 b tipka 1F171
🅾 dugme o 1F17E
🅿 dugme p 1F17F
🆎 dugme ab (krvna grupa) 1F18E
🆑 dugme cl 1F191
🆒 dugme cool 1F192
🆓 dugme free 1F193
🆔 dugme id 1F194
🆕 dugme novo 1F195
🆖 dugme ng 1F196
🆗 dugme ok 1F197
🆘 dugme sos 1F198
🆙 up dugme 1F199
🆚 vs dugme 1F19A
🇦 pismo simbola regionalnog indikatora a 1F1E6
🇧 pismo simbola regionalnog indikatora b 1F1E7
🇨 pismo simbola regionalnog indikatora c 1F1E8
🇩 pismo simbola regionalnog indikatora d 1F1E9
🇪 pismo simbola regionalnog indikatora e 1F1EA
🇫 pismo simbola regionalnog indikatora f 1F1EB
🇬 pismo simbola regionalnog indikatora g 1F1EC
🇭 pismo simbola regionalnog indikatora h 1F1ED
🇮 pismo simbola regionalnog indikatora i 1F1EE
🇯 pismo simbola regionalnog indikatora j 1F1EF
🇰 pismo simbola regionalnog indikatora k 1F1F0
🇱 pismo simbola regionalnog indikatora l 1F1F1
🇲 pismo simbola regionalnog indikatora m 1F1F2
🇳 pismo simbola regionalnog indikatora n 1F1F3
🇴 pismo simbola regionalnog indikatora o 1F1F4
🇵 pismo simbola regionalnog indikatora p 1F1F5
🇶 pismo simbola regionalnog indikatora q 1F1F6
🇷 pismo simbola regionalnog indikatora r 1F1F7
🇸 pismo simbola regionalnog indikatora s 1F1F8
🇹 pismo simbola regionalnog indikatora t 1F1F9
🇺 pismo simbola regionalnog indikatora u 1F1FA
🇻 pismo simbola regionalnog indikatora v 1F1FB
🇼 pismo simbola regionalnog indikatora w 1F1FC
🇽 pismo simbola regionalnog indikatora x 1F1FD
🇾 pismo simbola regionalnog indikatora y 1F1FE
🇿 pismo simbola regionalnog indikatora z 1F1FF