Funkce Menu

Kategorie

odstín pleti

účes

Rod

Sentiment

Verze

Toto je seznam Emoji, jehož stav modifikátoru emoji je žádné, včetně symbolu Emoji, krátkého jména a kódového bodu.Kliknutím na odkaz Emodži a krátký název můžete otevřít úvodní stránku emodži, zobrazit informace, jako je popis a příklad, a můžete také zkopírovat emodži jedním kliknutím a vložit jej jinam. Kliknutím na odkaz na kódový bod zobrazíte informační stránku Unicode emodži, včetně obrázků ve vysokém rozlišení a vektorových obrázků poskytnutých více prodejci.Uživatelská příručka: Co je Emoji Edit Status

Symbol emodži Codepoint
#⃣ klávesa: # 0023 20E3
*⃣ klávesa: * 002A 20E3
0⃣ klávesa: 0 0030 20E3
1⃣ klávesa: 1 0031 20E3
2⃣ klávesa: 2 0032 20E3
3⃣ klávesa: 3 0033 20E3
4⃣ klávesa: 4 0034 20E3
5⃣ klávesa: 5 0035 20E3
6⃣ klávesa: 6 0036 20E3
7⃣ klávesa: 7 0037 20E3
8⃣ klávesa: 8 0038 20E3
9⃣ klávesa: 9 0039 20E3
© znak ochrany autorského práva 00A9
©︎ znak ochrany autorského práva 00A9 FE0E
©️ znak ochrany autorského práva 00A9 FE0F
® znak registrované ochranné známky 00AE
®︎ znak registrované ochranné známky 00AE FE0E
®️ znak registrované ochranné známky 00AE FE0F
‼ dvojitý vykřičník 203C
‼︎ dvojitý vykřičník 203C FE0E
‼️ dvojitý vykřičník 203C FE0F
⁉ vykřičník a otazník 2049
⁉︎ vykřičník a otazník 2049 FE0E
⁉️ vykřičník a otazník 2049 FE0F
™ znak ochranné známky 2122
™︎ znak ochranné známky 2122 FE0E
™️ znak ochranné známky 2122 FE0F
ℹ informace 2139
ℹ︎ informace 2139 FE0E
ℹ️ informace 2139 FE0F
↔ šipka doleva a doprava 2194
↔︎ šipka doleva a doprava 2194 FE0E
↔️ šipka doleva a doprava 2194 FE0F
↕ šipka nahoru a dolů 2195
↕︎ šipka nahoru a dolů 2195 FE0E
↕️ šipka nahoru a dolů 2195 FE0F
↖ šipka doleva nahoru 2196
↖︎ šipka doleva nahoru 2196 FE0E
↖️ šipka doleva nahoru 2196 FE0F
↗ šipka doprava nahoru 2197
↗︎ šipka doprava nahoru 2197 FE0E
↗️ šipka doprava nahoru 2197 FE0F
↘ šipka doprava dolů 2198
↘︎ šipka doprava dolů 2198 FE0E
↘️ šipka doprava dolů 2198 FE0F
↙ šipka doleva dolů 2199
↙︎ šipka doleva dolů 2199 FE0E
↙️ šipka doleva dolů 2199 FE0F
↩ šipka doprava stáčející se doleva 21A9
↩︎ šipka doprava stáčející se doleva 21A9 FE0E
↩️ šipka doprava stáčející se doleva 21A9 FE0F
↪ šipka doleva stáčející se doprava 21AA
↪︎ šipka doleva stáčející se doprava 21AA FE0E
↪️ šipka doleva stáčející se doprava 21AA FE0F
⌚ hodinky 231A
⌚︎ hodinky 231A FE0E
⌚️ hodinky 231A FE0F
⌛ přesýpací hodiny 231B
⌛︎ přesýpací hodiny 231B FE0E
⌛️ přesýpací hodiny 231B FE0F
⌨ klávesnice 2328
⌨︎ klávesnice 2328 FE0E
⌨️ klávesnice 2328 FE0F
⏏ tlačítko vysunutí 23CF
⏏︎ tlačítko vysunutí 23CF FE0E
⏏️ tlačítko vysunutí 23CF FE0F
⏩ tlačítko převíjení vpřed 23E9
⏩︎ tlačítko převíjení vpřed 23E9 FE0E
⏩️ tlačítko převíjení vpřed 23E9 FE0F
⏪ tlačítko převíjení vzad 23EA
⏪︎ tlačítko převíjení vzad 23EA FE0E
⏪️ tlačítko převíjení vzad 23EA FE0F
⏫ tlačítko rychle nahoru 23EB
⏬ tlačítko rychle dolů 23EC
⏭ tlačítko další stopy 23ED
⏭︎ tlačítko další stopy 23ED FE0E
⏭️ tlačítko další stopy 23ED FE0F
⏮ tlačítko předchozí stopy 23EE
⏮︎ tlačítko předchozí stopy 23EE FE0E
⏮️ tlačítko předchozí stopy 23EE FE0F
⏯ tlačítko přehrávání nebo pozastavení 23EF
⏯︎ tlačítko přehrávání nebo pozastavení 23EF FE0E
⏯️ tlačítko přehrávání nebo pozastavení 23EF FE0F
⏰ budík 23F0
⏱ stopky 23F1
⏱︎ stopky 23F1 FE0E
⏱️ stopky 23F1 FE0F
⏲ minutka 23F2
⏲︎ minutka 23F2 FE0E
⏲️ minutka 23F2 FE0F
⏳ běžící přesýpací hodiny 23F3
⏳︎ běžící přesýpací hodiny 23F3 FE0E
⏳️ běžící přesýpací hodiny 23F3 FE0F
⏸ tlačítko pozastavení 23F8
⏸︎ tlačítko pozastavení 23F8 FE0E
⏸️ tlačítko pozastavení 23F8 FE0F
⏹ tlačítko zastavení 23F9
⏹︎ tlačítko zastavení 23F9 FE0E
⏹️ tlačítko zastavení 23F9 FE0F
⏺ tlačítko nahrávání 23FA

Stránky