emoji ☦️ orthodox cross svg

☦️” vyznam: pravoslavný kříž Emoji

Zkopírujte a vložte toto emoji:☦️ Kopírovat

  • 9.1+

    iOS ☦️Minimální požadavky na zobrazení

  • 6.0.1+

    Android ☦️Minimální požadavky na zobrazení

  • 10+

    Windows ☦️Minimální požadavky na zobrazení

☦️Význam a Popis

Emoji "☦️" je známý jako „Pravoslavný kříž“ nebo „Ruský pravoslavný kříž.“ Zobrazuje odlišnou variaci kříže, často spojenou s Východní pravoslavnou církví.

Pravoslavný kříž se skládá ze tří ramen. Horní břevno představuje nápis Piláta, INRI (Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum), což se překládá jako „Ježíš Nazaretský, Král židů.“ Střední příčná břevna je to, na které byly přibity Ježíšovy ruce. Dolní břevno, které je šikmé, představuje opěrku nohou (suppedaneum), ke které byly přibity Ježíšovy nohy. Šikmý dekl jsou často interpretovány tak, že jdou dolů na levé straně, aby představily lupiče, kteří byli s Kristem ukřižováni; ten na Kristově pravé straně litoval a šel do nebe👼, zatímco ten na levé to nedokázal a šel do pekla😈.

Historie pravoslavného kříže sahá staletí zpátky, hluboce spjatá s Východní pravoslavnou křesťanství. Jeho odlišný dolní nosník, potenciálně pocházející z Byzantské říše ve 6. století, býval směřoval nahoru. Tento se stal charakteristickým symbolem Východní pravoslavné církve po Velkém schizmatu v roce 1054, které ji odštěpilo od římskokatolické církve. Od té doby má tento symbol širokou přítomnost, od kostelů přes náboženské umění a národní vlajky.

V dnešní době emoji pravoslavného kříže slouží jako symbol pravoslavné křesťanské víry a kulturního dědictví. Je běžně používán k vyjádření náboženské oddanosti, oslavuje důležité pravoslavné křesťanské svátky nebo sdílí požehnání a dobré přání s ostatními.

Kromě jeho náboženských konotací rezonuje emoji pravoslavného kříže jako symbol víry a spirituality, často používaný k vyjádření osobních přesvědčení a duchovních emocí v rámci Východního pravoslavného křesťanství. Jelikož je Východní pravoslavné křesťanství rozšířené ve východní Evropě, použití tohoto emoji může také naznačovat spojení s kulturami východoevropských zemí, kde je tato náboženství rozšířené.

💡Rozšířené čtení a populární věda

Aktuální ☦️ je varianta Emoji (styl emodži, zobrazující barevné symboly na většině nových platforem) a má dvě odpovídající Emoji: (základní Emoji bez variantních symbolů) a ☦︎ (styl textu, zobrazující černé a bílé symboly na některé staré platformy). ☦️ (styl emoji) = (základní styl) + styl emoji


Význam symbolu emodži ☦️ je pravoslavný kříž, souvisí s křesťan, křesťanský, křesťanství, kříž, náboženství, pravoslavný kříž, lze jej nalézt v kategorii emoji: "🛑 Symboly" - "☪️ Náboženství".

☦️Příklady a Použití

🔸 Použití většinou spojené s pravoslavnými křesťanskými svátky.
🔸 Symbol víry a spiritualita.
🔸 Východoevropská kultura a náboženství. ☦️


🔸 ☦️ (2626 FE0F) = (2626) + styl emoji (FE0F)

☦️Emodži v sociálních médiích

☦️ on Youtube

☦️ on Instagram

☦️ on Twitter

☦️Základní Informace

Emoji: ☦️
Krátké jméno: pravoslavný kříž
Název Apple: Pravoslavný kříž
Codepoint: U+2626 FE0F Kopírovat
Desetinný: ALT+9766 ALT+65039
Verze Unicode: Žádné
Verze Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Kategorie: 🛑 Symboly
Dílčí kategorie: ☪️ Náboženství
Klíčová slova: křesťan | křesťanský | křesťanství | kříž | náboženství | pravoslavný kříž
Návrh: L2/14‑235

👨‍💻Unicode Informace (Pokročilé použití)

☦️Emodži Výsledková Tabulka / Graf trendů

☦️Výsledková Tabulka

☦️Hodnocení popularity v průběhu času

emoji ☦️ Trend Chart svg