emoji ❕ white exclamation mark svg png

” vyznam: bílý vykřičník Emoji

Zkopírujte a vložte toto emoji: Kopírovat

  • 2.2+

    iOS Minimální požadavky na zobrazení

  • +

    Android Minimální požadavky na zobrazení

  • 8.0+

    Windows Minimální požadavky na zobrazení

Význam a Popis

Toto je bílý vykřičník. Vyjadřuje vzrušení a překvapení se slabými emocemi. V každodenním životě se často používá k označení připomenutí a varování. Bílý vykřičník na webové stránce znamená, že připojení k síti selhalo. Bílý vykřičník na palubní desce automobilu znamená, že dveře nejsou zavřené nebo není zatažena ruční brzda. Související emodži 📶 📶 síť, 🚗 auto, ⚠️ varování, bílý otazník, 🤍 bílé srdce.

💡Rozšířené čtení a populární věda

Význam symbolu emodži je bílý vykřičník, souvisí s !, bílý vykřičník, interpunkční znaménka, obrys, vykřičník, lze jej nalézt v kategorii emoji: "🛑 Symboly" - " interpunkce".

Wikipedia: Vykřičník
Vykřičník (!) je interpunkční znaménko, které se zpravidla používá pro ukončení věty rozkazovací nebo zvolací, po citoslovci nebo ke zdůraznění věty oznamovací. V češtině se od předcházejícího slova odděluje zúženou mezerou; ve francouzštině se od něj odděluje mezerou (resp. správně typograficky slabou spacií/osminou čtverčíku). Vykřičník se jako interpunkční znaménko začal používat v 16. století. Dnešní podoba se však ustálila až s rozvojem typografie, v 17. století. Historici typografie se většinou kloní k názoru, že vykřičník vznikl z latinského slova „io“, citoslovce nadšení. To se na konci otázek zkracovalo na „Io.“, přičemž sázením I a o z jednoho tiskařského typu se postupně vyvinul dnešní znak. Původní význam „nadšení“ se rozšířil ke dnešním významům příkazu, důrazu a výstrahy. Jako logotypy se vykřičník i otazník osamostatnily a používají se i mimo psaný text.V češtině je začátek používání vykřičníku a dalších interpunkčních znamének spojen zhruba s nástupem bratrského pravopisu. Obrozenci a jazykoví brusiči ještě v 1. polovině 19. století interpunkci nevěnovali pozornost. Martin Hattala v roce 1857 napsal pravděpodobně první komplexnější pojednání o dělidlech, v němž „znak podivení“ (!) spolu se „znakem otázkovým“ (?) zařadil mezi „znamení hlasoměnná“. Ostatní autoři tento výklad příliš nereflektovali, například druhé vydání matičního Brusu zmiňuje jen čárku a středník a třetí vydání navíc jen tečku. František Bartoš v 1. vydání své Skladby roku 1878 podobně rozlišuje dělidla, podobně jako Hattala, na ta, která označují části vět, a ta, která označují přízvuk vět (otazník a vykřičník). Teoretici používali pro označování dělicích znamének nejednotnou terminologii, pro vykřičník se krom zmíněného Hattalova „znaku podivení“ používaly například názvy „vzvolavník“ (Karel Koblížek, 1876), „zvolavník“ (František Bačkovský) či „rozkazník“ (Pravopis ve škole obecné, K. Taubenek a T. Duchacká, zmiňuje též František Bačkovský v Brusu jazyka českého – např. ve 4. vydání z roku 1894). Dnešní názvy pocházejí víceméně od Františka Bartoše. Slovo „vykřičník“ bylo ostatně původně obsazeno jiným významem, Václav Hanka jím označoval citoslovce. 🔗 Vykřičník
🌐: علامة التعجب, Nida işarəsi, Удивителен знак, Udråbstegn, Ausrufezeichen, Θαυμαστικό, Exclamation mark, Signo de exclamación, Hüüumärk, علامت تعجب, Huutomerkki, Point d'exclamation, סימן קריאה, Uskličnik, Felkiáltójel, Tanda seru, Punto esclamativo, 感嘆符, ძახილის ნიშანი, Леп белгісі, 느낌표, Šauktukas, Izsaukuma zīme, Tanda seru, Uitroepteken, Utropstegn, Wykrzyknik, Ponto de exclamação, Semnul exclamării, Восклицательный знак, Výkričník, Klicaj, Pikëçuditsja, Узвичник, Utropstecken, อัศเจรีย์, Ünlem işareti, Знак оклику, Dấu chấm than, 叹号.

Příklady a Použití

🔸 Myslel jsem si, že dnes je čtvrtek, když jsem se cestou do práce podíval na svůj mobilní telefon 📱 a zjistil, že dnes je vlastně pátek. Tak šťastný
🔸 Kouzlo. Je to tak kouzelné, když to vidím na první pohled

Emodži v sociálních médiích

❕ on Youtube

❕ on Instagram

❕ on Twitter

Emodži Výsledková tabulka / Graf trendů

Výsledková tabulka

Hodnocení popularity v průběhu času

Základní Informace

Emoji:
Krátké jméno: bílý vykřičník
Název Apple: bílý vykřičník
Codepoint: U+2755 Kopírovat
Krátký kód: :grey_exclamation: Kopírovat
Desetinný: ALT+10069
Verze Unicode: 6.0 (2010-10-11)
Verze Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Kategorie: 🛑 Symboly
Dílčí kategorie: ‼ interpunkce
Klíčová slova: ! | bílý vykřičník | interpunkční znaménka | obrys | vykřičník

👨‍💻Unicode Informace (Pokročilé použití)

Relativní Téma

Kombinace a Slang