emoji sign of the horns svg

vyznam: gesto paroh轡 Emoji

Zkop穩rujte a vlo鱉te toto emoji: Kop穩rovat

 • 9.1+

  iOS Minim獺ln穩 po鱉adavky na zobrazen穩

 • 6.0.1+

  Android Minim獺ln穩 po鱉adavky na zobrazen穩

 • 10+

  Windows Minim獺ln穩 po鱉adavky na zobrazen穩

V羸znam a Popis

Znamen穩 rohu , tak矇 naz羸van矇 jako "Rock Hand", "Devil Horns", je symbol, kter羸 zachycuje esenci rock'n'rolu a vtluje pocit vzpoury, vzru禳en穩 a coolness! Vizu獺ln tento emoji zobrazuje pravou ruku s rozta鱉en羸m ukazov獺kem a mal穩kem, zat穩mco palec, prostedn穩ek a prsten穩ek jsou slo鱉eny dol轡. V羸choz穩 barva k轡鱉e u emoji ruky je neutr獺ln穩, ale m轡鱉e b羸t upravena r轡zn羸mi odst穩ny pleti, aby odr獺鱉ela r轡znorodost u鱉ivatel轡.

Tento emoji je asto spojov獺n s rockovou hudbou, heavymetalem a souvisej穩c穩mi subkulturami. M轡鱉e tak矇 znamenat vzpouru, nonkonformitu a individualitu. Nav穩c byl tento gesto nkter羸mi skupinami spojen s satanismem, akoli tato interpretace nen穩 禳iroce pij穩m獺na. V pozitivnj禳穩m svtle m轡鱉e emoji tak矇 vyjadovat schv獺len穩, vzru禳en穩 nebo oslavu.

emoji se b鱉n pou鱉穩v獺 na soci獺ln穩ch m矇di穩ch k vyj獺den穩 l獺sky k rockov矇 hudb nebo projevu nad禳en穩 z koncertu nebo festivalu. M轡鱉ete ho tak矇 pou鱉穩t k vyj獺den穩 podpory p穩teli nebo lenovi rodiny, kter羸 se zaj穩m獺 o rockovou hudbu, nebo jako indikaci toho, 鱉e se c穩t穩te vzpurn nebo si u鱉穩v獺te. Lze ho tak矇 pou鱉穩t k vyj獺den穩 souhlasu s n穩m nebo nk羸m, koho pova鱉ujete za cool nebo 繳鱉asn矇ho.

P穩bh za emoji je docela cool. Zaalo to v It獺lii jako gesto zvan矇 mano cornuta, co鱉 znamen獺 "rohat獺 ruka", a bylo pou鱉穩v獺no k ochran ped zl羸m okem尿. Pozdji se stalo popul獺rn穩m v rockov矇 a heavymetalov矇 hudb d穩ky Ronniemu Jamesi Diovi, hlavn穩mu zpv獺kovi skupiny Black Sabbath, kter羸 jej pou鱉穩val k reprezentaci sv矇ho hudebn穩ho stylu a sv羸ch fanou禳k轡.
Roz禳穩en矇 ten穩 a popul獺rn穩 vda

V羸znam symbolu emod鱉i je gesto paroh轡, souvis穩 s paroh獺, parohy, prst, rock, rohy, ruka, tlo, lze jej nal矇zt v kategorii emoji: " Lid矇 a Tlo" - " Gesto Rukou".

je z獺kladna modifik獺toru Emoji, lze ji pou鱉穩t jako jeden Emoji a lze ji tak矇 kombinovat s modifik獺torem Emoji t籀nu pleti a vytvoit tak novou Emoji. Existuje 5 typ轡 modifik獺tor轡 Emoji, jmenovit: , , , , . je kombinov獺n s tmito modifik獺tory Emoji t籀nu pleti a vytv獺穩 nov矇 sekvence modifik獺toru Emoji. N穩鱉e jsou uvedeny p穩klady kombinace:

 • = +
 • = +
 • = +
 • = +
 • = +

P穩klady a Pou鱉it穩

鬚ivot pesahuje rock and roll5
Zp轡sob, jak se c穩tit, kdy鱉 jsem na koncert
Dnes je den rebellion a rock music

Emod鱉i v soci獺ln穩ch m矇di穩ch

on Youtube

on Instagram

on Twitter

Z獺kladn穩 Informace

Emoji:
Kr獺tk矇 jm矇no: gesto paroh轡
N獺zev Apple: gesto paroh轡
Codepoint: U+1F918 Kop穩rovat
Desetinn羸: ALT+129304
Verze Unicode: 8.0 (2015-06-09)
Verze Emoji: 1.0 (2015-06-09)
Kategorie: Lid矇 a Tlo
D穩l穩 kategorie: Gesto Rukou
Kl穩ov獺 slova: gesto paroh轡 | paroh獺 | parohy | prst | rock | rohy | ruka | tlo
N獺vrh: L2/14174

Unicode Informace (Pokroil矇 pou鱉it穩)

Graf trend轡

Hodnocen穩 popularity v pr轡bhu asu

Trend Chart (U+1F918) - emojiall.com 100 75 50 25 0 2020 2021 2022 2023 2024 www.emojiall.comemojiall.com
asov矇 obdob穩: 2019-05-19 - 2024-05-19
as aktualizace: 2024-05-21 18:03:59 UTC
a v posledn穩ch pti letech popularita tohoto emotikonu neust獺le roste.V roce 2017 a 2018 se trend jeho obl穩benosti sbli鱉uje.V roce 2021 zaal stoupat trend jej穩 obl穩benosti.

V穩ce jazyk轡

Jazyk Kr獺tk矇 jm矇no & Odkaz
Arabsky 堨奡塈堭堜 堭
Bulharsky 郇訄郕 郇訄 郋迣訄訄
穩nsky, zjednodu禳en獺
穩nsky, tradin穩 ROCK
Chorvatsky znak rogova
D獺nsky dj疆vletegn
Holandsky duivelshorens
Anglicky sign of the horns
Filip穩nsk羸 rock n roll
Finsky sarviele
Hledat posledn穩 Ned獺vn矇 鬚獺dn矇 ned獺vn矇 pou鱉it穩 emod鱉i Emojify... Emojify spch