Podnadpis Unicode je řada kódových bodů pro znaky Unicode, kterou spravuje konsorcium Unicode. Každý znak Unicode patří do podnadpisu Unicode a každá podnadpis Unicode má svůj vlastní název a patří do bloku Unicode, což je větší rozsah bodů kódu. Pamatujte, že sekvence Emoji složená z více znaků Unicode nepatří do podkapitoly Unicode.