Seznam emodži včetně symbolu emoji 🏼 (středně světlý odstín pleti) je uveden níže:

🏼 středně světlý odstín pleti Symbol Emoji