Seznam emodži včetně symbolu emoji 🏿 (tmavý odstín pleti) je uveden níže:

🏿 tmavý odstín pleti Symbol emodži