Seznam emodži včetně symbolu emoji 👨 (muž) je uveden níže:

👨 muž Symbol Emoji