Seznam emodži včetně symbolu emoji 👩 (žena) je uveden níže:

👩 žena Symbol Emoji