Seznam emodži včetně symbolu emoji 👫 (smíšené pohlaví) je uveden níže:

👫 smíšené pohlaví Symbol emodži