Seznam emodži včetně symbolu emoji 👴 (Normálníodstín pleti) je uveden níže:

👴 Normálníodstín pleti Symbol emodži