Seznam emodži včetně symbolu emoji 👴 (Normální Tón Pleti) je uveden níže:

👴 Normální Tón Pleti Symbol Emoji