Seznam emodži včetně symbolu emoji 🧑 (dospělý člověk) je uveden níže:

🧑 dospělý člověk Symbol emodži