Seznam emodži s klíčovým slovem muž je uveden níže: