Seznam emodži s klíčovým slovem srdce je uveden níže: