Seznam emodži s klíčovým slovem vlajka je uveden níže: