Podle Bible po narození Ježíše přišli tři mudrci z Východu, vedeni hvězdami 🌟 , na velbloudech a přinesli Ježíškovi dary. Na památku této příležitosti byl 6. leden každého roku určen jako svátek Tří králů. Večer před svátkem si děti u dveří rozloží boty 👟 a čekají, až jim Tři králové přinesou dárky jako Ježíšek 🎅 . V den svátku se ve Španělsku koná velký průvod a Tři králové sypou bonbóny na plováky průvodu dětem na krajnici. Den Tří králů je tedy ve Španělsku dnem dětí 🎈 a ve Španělsku jej lze považovat i za Vánoce.